Explore Balancing Chemical Equations


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Explore Balancing Chemical Equations
वर्णन Students will use handout to complete practice and game on Balancing Chemical Equations.
विषय रसायनशास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द chemical equations, law of conservation of mass
सादश्य रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे (HTML5)


लेखक Patricia Garcia
शाळा/संस्था Education Service Center, Region 2
दाखल दिनांक 11/1/16
आद्यवत 11/1/16