Explore Balancing Chemical Equations


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Explore Balancing Chemical Equations
Beskrivelse Students will use handout to complete practice and game on Balancing Chemical Equations.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord chemical equations, law of conservation of mass
Simuleringer Balanser kjemiske ligninger (HTML5)


Forfattere Patricia Garcia
Skole / Organisasjon Education Service Center, Region 2
Lastet opp 01.11.16
Oppdatert 01.11.16