Introduction to the Photoelectric Effect Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to the Photoelectric Effect Simulation
Mô tả Just is purely for teachers to use with learners who are new users of the simulation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Khác, Phát biểu thảo luận
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Introduction Photoelectric Effect Simulation
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Marvin Mndebele
Email liên lạc marvin.mndebele@gmail.com
Trường / Tổ chức Khutsalani Senior Secondary School
Ngày đăng ký 24/05/2016
Ngày cập nhật 24/05/2016