Introduction to the Photoelectric Effect Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Introduction to the Photoelectric Effect Simulation
Beskrivelse Just is purely for teachers to use with learners who are new users of the simulation.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Annet, Demonstrasjon, Discussion Prompts, Guided Activity, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Introduction Photoelectric Effect Simulation
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Marvin Mndebele
E-post for kontakt marvin.mndebele@gmail.com
Skole / Organisasjon Khutsalani Senior Secondary School
Lastet opp 24.05.16
Oppdatert 24.05.16