Introduction to the Photoelectric Effect Simulation


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Introduction to the Photoelectric Effect Simulation
Опис Just is purely for teachers to use with learners who are new users of the simulation.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Discussion Prompts, Guided Activity, Демонстрација, Домашна работа, Друго
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Да
Јазик Англиски
Клучни зборови Introduction Photoelectric Effect Simulation
Симулации Фотоелектричен ефект


Автори Marvin Mndebele
Контакт е-маил marvin.mndebele@gmail.com
Школо / Организација Khutsalani Senior Secondary School
Поставено 24.5.16
Обновено 24.5.16