Introduction to the Photoelectric Effect Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Introduction to the Photoelectric Effect Simulation
Omtale Just is purely for teachers to use with learners who are new users of the simulation.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Anna, Demonstrasjon, Discussion Prompts, Guided Activity, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord Introduction Photoelectric Effect Simulation
Simuleringar Photoelectric Effect


Forfattarar Marvin Mndebele
E-post for kontakt marvin.mndebele@gmail.com
Skule / Organisasjon Khutsalani Senior Secondary School
Lasta opp 24.05.16
Oppdatert 24.05.16