The Greenhouse Effect PhET Simulation Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Greenhouse Effect PhET Simulation Lab
Mô tả Students analyze the absorption/radiation capabilities of GHG versus N2 and O2 for both visible light and infrared. Upon completion of Part 1 students analyze the effects of different forcings on Earth average temperature.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Sinh học
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Climate Change, Greenhouse Effect, Greenhouse Gases
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính


Tác giả Matthew Wasilawski
Trường / Tổ chức Union Springs Central School
Ngày đăng ký 26/01/2016
Ngày cập nhật 26/01/2016