The Greenhouse Effect PhET Simulation Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Greenhouse Effect PhET Simulation Lab
Beskrivelse Students analyze the absorption/radiation capabilities of GHG versus N2 and O2 for both visible light and infrared. Upon completion of Part 1 students analyze the effects of different forcings on Earth average temperature.
Emne Biologi, Geofag
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Climate Change, Greenhouse Effect, Greenhouse Gases
Simuleringer Drivhuseffekten


Forfattere Matthew Wasilawski
Skole / Organisasjon Union Springs Central School
Lastet opp 26.01.16
Oppdatert 26.01.16