Hooke's Law inquiry lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Hooke's Law inquiry lab
Mô tả This lab uses two PhET simulations to introduce the student to Hooke's Law.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá dynamics, forces, hooke's law, physics
Mô phỏng Định luật Hooke (HTML5), Quả cân và lò xo


Tác giả Patrick Kaplo
Trường / Tổ chức Windham High School
Ngày đăng ký 05/11/2015
Ngày cập nhật 05/11/2015