Hooke's Law inquiry lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's Law inquiry lab
Omtale This lab uses two PhET simulations to introduce the student to Hooke's Law.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord dynamics, forces, hooke's law, physics
Simuleringar Hooke's Law (HTML5), Lodd og fjører


Forfattarar Patrick Kaplo
Skule / Organisasjon Windham High School
Lasta opp 05.11.15
Oppdatert 05.11.15