Hooke's Law inquiry lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's Law inquiry lab
Beskrivelse This lab uses two PhET simulations to introduce the student to Hooke's Law.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord dynamics, forces, hooke's law, physics
Simuleringer Hooks lov (HTML5), Lodd og fjærer


Forfattere Patrick Kaplo
Skole / Organisasjon Windham High School
Lastet opp 05.11.15
Oppdatert 05.11.15