conservação da energia -


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề conservação da energia -
Mô tả questões referentes a conservação da energia mecânica
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Brazilian Portuguese
Từ khoá cinética, conservação, energia
Mô phỏng Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả Luiz Sérgio S. S. Silva
Email liên lạc luiz.silva@ifpr.edu.br
Trường / Tổ chức IFPR
Ngày đăng ký 08/04/2015
Ngày cập nhật 08/04/2015