conservação da energia -


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề conservação da energia -
Mô tả questões referentes a conservação da energia mecânica
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá cinética, conservação, energia
Mô phỏng Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả Luiz Sérgio S. S. Silva
Trường / Tổ chức IFPR
Ngày đăng ký 08/04/2015
Ngày cập nhật 08/04/2015