conservação da energia -


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง conservação da energia -
คำบรรยาย questões referentes a conservação da energia mecânica
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ cinética, conservação, energia
สถานการณ์จำลอง พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน


ผู้เขียน Luiz Sérgio S. S. Silva
โรงเรียน/หน่วยงาน IFPR
ส่งข้อมูลแล้ว 8/4/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 8/4/2015