conservação da energia -


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक conservação da energia -
वर्णन questões referentes a conservação da energia mecânica
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द cinética, conservação, energia
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक)


लेखक Luiz Sérgio S. S. Silva
शाळा/संस्था IFPR
दाखल दिनांक 4/8/15
आद्यवत 4/8/15