Rezistorul, bobina și condensatorul în curent alternativ


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Rezistorul, bobina și condensatorul în curent alternativ
Mô tả
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Romanian
Từ khoá Rezistor, bobina, condensator, curent alternativ, defazaj
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Iuliana Roman
Email liên lạc aurelian_iuliana@yahoo.com
Trường / Tổ chức C. N. Zinca Golescu, Pitesti
Ngày đăng ký 01/03/2014
Ngày cập nhật 02/03/2014