Rezistorul, bobina și condensatorul în curent alternativ


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)หัวข้อเรื่อง Rezistorul, bobina și condensatorul în curent alternativ
คำบรรยาย
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Romanian
คำสำคัญ Rezistor, bobina, condensator, curent alternativ, defazaj
สถานการณ์จำลอง ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก, การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC),


ผู้เขียน Iuliana Roman
อีเมลล์ติดต่อ aurelian_iuliana@yahoo.com
โรงเรียน/หน่วยงาน C. N. Zinca Golescu, Pitesti
ส่งข้อมูลแล้ว 1/3/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 2/3/2014