Rezistorul, bobina și condensatorul în curent alternativ


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.Наслов Rezistorul, bobina și condensatorul în curent alternativ
Опис
Траење 90 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Романски
Клучни зборови Rezistor, bobina, condensator, curent alternativ, defazaj
Симулации Конструкција на струјно коло (AC+DC), Конструкција на струјно коло-лабораторија (AC+DC)


Автори Iuliana Roman
Контакт е-маил aurelian_iuliana@yahoo.com
Школо / Организација C. N. Zinca Golescu, Pitesti
Поставено 1.3.14
Обновено 2.3.14