Rezistorul, bobina și condensatorul în curent alternativ


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Rezistorul, bobina și condensatorul în curent alternativ
वर्णन
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Romanian
खुणेचे शब्द Rezistor, bobina, condensator, curent alternativ, defazaj
सादश्य (AC+DC) मंडल जोडणी संच, (AC+DC) मंडल जोडणी संच आभासी प्रयोगशाळा


लेखक Iuliana Roman
संपर्क ईमेल aurelian_iuliana@yahoo.com
शाळा/संस्था C. N. Zinca Golescu, Pitesti
दाखल दिनांक 3/1/14
आद्यवत 3/2/14