Solar System Momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Solar System Momentum
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá momenta, momentum, momentum conservation, solar system
Mô phỏng Thái Dương Hệ của tôi


Tác giả Juan Fernandez
Trường / Tổ chức Meridian Senior High School
Ngày đăng ký 10/10/2013
Ngày cập nhật 10/10/2013