Solar System Momentum


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Solar System Momentum
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द momenta, momentum, momentum conservation, solar system
सादश्य माझी सूर्यमाला


लेखक Juan Fernandez
शाळा/संस्था Meridian Senior High School
दाखल दिनांक 10/10/13
आद्यवत 10/10/13