Solar System Momentum


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Solar System Momentum
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord momenta, momentum, momentum conservation, solar system
Simuleringar My Solar System


Forfattarar Juan Fernandez
Skule / Organisasjon Meridian Senior High School
Lasta opp 10.10.13
Oppdatert 10.10.13