Construim un àtom


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Construim un àtom
Mô tả Construcció d'àtoms per a 2n ESO
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá ESO, atoms
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Bellés, Folch,Font, Montaña, Olivella, Pont, Vilajosana, Rovira, Serra, Torra
Trường / Tổ chức Intercanvi d'Experiències de Física i Química
Ngày đăng ký 08/10/2013
Ngày cập nhật 26/05/2015