Construim un àtom


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Construim un àtom
설명 Construcció d'àtoms per a 2n ESO
주제 물리학
수준 중학
유형 실험
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 영어
키워드 ESO목록 구분 atoms
시뮬레이션 원자 만들기


저자(들) Bellés, Folch,Font, Montaña, Olivella, Pont, Vilajosana, Rovira, Serra, Torra
학교/기관 Intercanvi d'Experiències de Física i Química
제출일 13. 10. 8
업데이트 날자 15. 5. 26