Flow stretching and DNA extension Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Flow stretching and DNA extension
Mô tả This tutorial introduces flow stretching and the force-extension properties of DNA.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá DNA, flow stretching
Mô phỏng Kẹp quang và ứng dụng, Kéo căng DNA


Tác giả Allen Price
Email liên lạc priceal@emmanuel.edu
Trường / Tổ chức Emmanuel College
Ngày đăng ký 28/05/2013
Ngày cập nhật 08/06/2013