Flow stretching and DNA extension A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Flow stretching and DNA extension
Опис This tutorial introduces flow stretching and the force-extension properties of DNA.
Предмет Биологија
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Домашна работа, Лабораторија
Траење 90 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови DNA, flow stretching
Симулации Оптички пинцети и апликации, Исправување на DNA


Автори Allen Price
Школо / Организација Emmanuel College
Поставено 28.5.13
Обновено 8.6.13