Flow stretching and DNA extension A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Flow stretching and DNA extension
Beskrivelse This tutorial introduces flow stretching and the force-extension properties of DNA.
Emne Biologi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord DNA, flow stretching
Simuleringer Optical Tweezers and Applications, Stretching DNA


Forfattere Allen Price
Skole / Organisasjon Emmanuel College
Lastet opp 28.05.13
Oppdatert 08.06.13