Acid Concentration and Strength Investigation Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Acid Concentration and Strength Investigation
Mô tả This activity can be done in class, or as homework. We paired it with some recitation calculations about acids, to give students more opportunity to investigate conceptual relationships using the sim.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acid, chemistry, concentration, pH, solution, strength
Mô phỏng Dung dịch Acid-Base (HTML5), Dung dịch Acid-Base


Tác giả Julia Chamberlain, Susan Hendrickson
Email liên lạc phethelp@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 28/03/2013
Ngày cập nhật 23/06/2015