Acid Concentration and Strength Investigation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Acid Concentration and Strength Investigation
Popis This activity can be done in class, or as homework. We paired it with some recitation calculations about acids, to give students more opportunity to investigate conceptual relationships using the sim.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová acid, chemistry, concentration, pH, solution, strength
Simulácia Kyslé a zásadité roztoky (HTML5), Kyslé a zásadité roztoky


Autor(i) Julia Chamberlain, Susan Hendrickson
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 28.3.2013
Dátum aktualizácie 23.6.2015