Acid Concentration and Strength Investigation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Acid Concentration and Strength Investigation
Beskrivelse This activity can be done in class, or as homework. We paired it with some recitation calculations about acids, to give students more opportunity to investigate conceptual relationships using the sim.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord acid, chemistry, concentration, pH, solution, strength
Simuleringer Syre/base-løsning (HTML5), Syre/base-løsning


Forfattere Julia Chamberlain, Susan Hendrickson
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 28.03.13
Oppdatert 23.06.15