Acid-Base Macro Particulate Symbolic Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Acid-Base Macro Particulate Symbolic
Mô tả This activity could be done as an in class / recitation activity, or as homework. The first page has exploratory and predictive questions, and the second page is a table for students to compare macroscopic observations, particulate representations, symbolic representations, and quantitative measurements -- all using the sim.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Khác
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acid, base, chemistry, concentration, pH, strength
Mô phỏng Dung dịch Acid-Base


Tác giả Ted Clark
Email liên lạc clark.789@osu.edu
Trường / Tổ chức The Ohio State University, Department of Chemistry and Biochemistry
Ngày đăng ký 28/03/2013
Ngày cập nhật 28/03/2013