Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả Virtual Laboratory on Projectile Motion
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile, gravity, motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Patrick Foley
Trường / Tổ chức Little Rock Central High School
Ngày đăng ký 20/09/2012
Ngày cập nhật 20/09/2012