Projectile Motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Projectile Motion
वर्णन Virtual Laboratory on Projectile Motion
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Projectile, gravity, motion
सादश्य Projectile Motion


लेखक Patrick Foley
शाळा/संस्था Little Rock Central High School
दाखल दिनांक 9/20/12
आद्यवत 9/20/12