Fluid Pressure - an inquiry introduction Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Fluid Pressure - an inquiry introduction
Mô tả This activity can be used with the Under Pressure sim or the first tab of Fluid Pressure and Flow. Learning Goals: Students will be able to qualitatively: Investigate how pressure changes in air and water. Discover how you can change pressure. Predict pressure in a variety of situations. This activity was written for the legacy sim and has not been updated for html5 version.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atmosphere, fluid, gravity, inquiry, phet, pressure
Mô phỏng Dòng và áp suất chất lỏng, Áp suất (HTML5), Áp suất


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 18/06/2012
Ngày cập nhật 27/05/2015