Fluid Pressure - an inquiry introduction Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Fluid Pressure - an inquiry introduction
Mô tả The original activity can be used with the Under Pressure sim or the first tab of Fluid Pressure and Flow. The Remote version was designed for the HTML version of UnderPressure Learning Goals: Students will be able to qualitatively: Investigate how pressure varies in air and water. Predict pressure in a variety of situations. Discover how you can change pressure. Advance Goal: Determine the fluid density of liquids using pressure measurements.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi trắc nghiệm, Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atmosphere, fluid, gravity, inquiry, phet, pressure
Mô phỏng Dòng và áp suất chất lỏng, Áp suất (HTML5), Áp suất


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 18/06/2012
Ngày cập nhật 09/04/2020