Fluid Pressure - an inquiry introduction A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Fluid Pressure - an inquiry introduction
Popis The original activity can be used with the Under Pressure sim or the first tab of Fluid Pressure and Flow. The Remote version was designed for the HTML version of UnderPressure Learning Goals: Students will be able to qualitatively: Investigate how pressure varies in air and water. Predict pressure in a variety of situations. Discover how you can change pressure. Advance Goal: Determine the fluid density of liquids using pressure measurements.
Predmet Fyzika, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Výber z možností, otázky
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová atmosphere, fluid, gravity, inquiry, phet, pressure
Simulácia Tlak a prúdenie kvapaliny, Tlak v kvapaline (HTML5), Tlak v kvapaline


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 18.6.2012
Dátum aktualizácie 9.4.2020