Fluid Pressure - an inquiry introduction A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Fluid Pressure - an inquiry introduction
Beskrivelse This activity can be used with the Under Pressure sim or the first tab of Fluid Pressure and Flow. Learning Goals: Students will be able to qualitatively: Investigate how pressure changes in air and water. Discover how you can change pressure. Predict pressure in a variety of situations. This activity was written for the legacy sim and has not been updated for html5 version.
Emne Fysikk, Geofag
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab, Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord atmosphere, fluid, gravity, inquiry, phet, pressure
Simuleringer Fluidtrykk og gjennomstrømming, Under Pressure (HTML5), Under trykk


Forfattere Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 18.06.12
Oppdatert 27.05.15