Rotational Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Rotational Motion
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá angular acceleration, angular velocity, rotational motion
Mô phỏng Chuyển động trong mặt phẳng., Chuyển động tròn của Bọ rùa


Tác giả Sarah Stanhope
Trường / Tổ chức Easley High School
Ngày đăng ký 27/01/2011
Ngày cập nhật 27/01/2011