Rotational Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Rotational Motion
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord angular acceleration, angular velocity, rotational motion
Simuleringer Bevegelse i 2D, Ladybug Revolution


Forfattere Sarah Stanhope
Skole / Organisasjon Easley High School
Lastet opp 27.01.11
Oppdatert 27.01.11