Rotational Motion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Rotational Motion
شرح
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه angular acceleration، angular velocity، rotational motion
شبیه سازی ها حرکت در دو بعد، دوران کفشدوزک


نویسنده Sarah Stanhope
مدرسه / سازمان Easley High School
ارسال شده 1/27/11
بروزرسانی شده 1/27/11