Gravity Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity Lab
Mô tả This lab was created for ninth grade Earth science students learning about the solar system and gravity. It would be appropriate for middle school too.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gravity, orbits, physical science
Mô phỏng Thái Dương Hệ của tôi


Tác giả Dan Burns
Email liên lạc dburns@lgsuhsd.org
Trường / Tổ chức Los Gatos High School
Ngày đăng ký 21/01/2011
Ngày cập nhật 21/01/2011