Gravity Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gravity Lab
Beskrivelse This lab was created for ninth grade Earth science students learning about the solar system and gravity. It would be appropriate for middle school too.
Emne Astronomi, Fysikk, Geofag
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gravity, orbits, physical science
Simuleringer Mitt solsystem


Forfattere Dan Burns
E-post for kontakt dburns@lgsuhsd.org
Skole / Organisasjon Los Gatos High School
Lastet opp 21.01.11
Oppdatert 21.01.11