Gravity Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Gravity Lab
Omtale This lab was created for ninth grade Earth science students learning about the solar system and gravity. It would be appropriate for middle school too.
Emne Astronomi, Fysikk, Geofag
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord gravity, orbits, physical science
Simuleringar My Solar System


Forfattarar Dan Burns
E-post for kontakt dburns@lgsuhsd.org
Skule / Organisasjon Los Gatos High School
Lasta opp 21.01.11
Oppdatert 21.01.11