pH Scale inquiry-based intro to acid-base Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề pH Scale inquiry-based intro to acid-base
Mô tả These are inquiry based activities to introduce pH. In 2020, Remote versions were added for students working at home using the HTML5 sim. Learning goals: Determine if a solution is acidic or basic using pH; H3O+/OH- ratio (molecular size representation of just the ions in the water equilibrium);Hydronium/Hydroxide concentration 2.Relate liquid color to pH. 3.Predict if dilution and volume will increase, decrease or not change the pH 4.Organize a list of liquids in terms of acid or base strength in relative order with supporting evidence. 5. Determine if a solution is acidic or basic using molecular size representations H3O+/OH- ratio Hydronium and/or Hydroxide concentration 6. Relate pH to H3O+/OH- ratio, Hydronium and/or Hydroxide concentration
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Sinh học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi trắc nghiệm, Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acid, base, equilibrium, ions, ph, phet, water
Mô phỏng Thang đo pH (HTML5), Thang đo pH, Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 06/04/2009
Ngày cập nhật 11/04/2020