pH Scale inquiry-based intro to acid-base Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề pH Scale inquiry-based intro to acid-base
Mô tả This is an inquiry based activity to introduce pH. The lessons can be used with the Java or html5 sim. I plan to write a quantative activity soon. Learning goals: Determine if a solution is acidic or basic using pH; H3O+/OH- ratio (molecular size representation of just the ions in the water equilibrium);Hydronium/Hydroxide concentration 2.Relate liquid color to pH. 3.Predict if dilution and volume will increase, decrease or not change the pH 4.Organize a list of liquids in terms of acid or base strength in relative order with supporting evidence. 5.Write the water equilibrium expression. Describe how the water equilibrium varies with pH.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Sinh học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acid, base, equilibrium, ions, ph, phet, water
Mô phỏng Thang đo pH (HTML5), Thang đo pH


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 06/04/2009
Ngày cập nhật 27/05/2015