pH Scale inquiry-based intro to acid-base A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov pH Scale inquiry-based intro to acid-base
Popis This is an inquiry based activity to introduce pH. The lessons can be used with the Java or html5 sim. I plan to write a quantative activity soon. Learning goals: Determine if a solution is acidic or basic using pH; H3O+/OH- ratio (molecular size representation of just the ions in the water equilibrium);Hydronium/Hydroxide concentration 2.Relate liquid color to pH. 3.Predict if dilution and volume will increase, decrease or not change the pH 4.Organize a list of liquids in terms of acid or base strength in relative order with supporting evidence. 5.Write the water equilibrium expression. Describe how the water equilibrium varies with pH.
Predmet Biológia, Chémia, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Otázky
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová acid, base, equilibrium, ions, ph, phet, water
Simulácia pH škála (HTML5), pH škála


Autor(i) Trish Loeblein
Kontaktný email patricia.loeblein@colorado.edu
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 6.4.2009
Dátum aktualizácie 27.5.2015