Series Circuits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Series Circuits
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuits, electricity, ohm's law, series circuits
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Paul Longwell
Trường / Tổ chức Hollidaysburg Area High School
Ngày đăng ký 26/03/2009
Ngày cập nhật 26/03/2009