Series Circuits


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Series Circuits
Opis
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi circuits, electricity, ohm's law, series circuits
Simulacije Komplet zа jednosmjernu struju


Autori: Paul Longwell
Kontakt e-mail Paul_Longwell@tigerwires.com
Škola / Organizacija Hollidaysburg Area High School
Poslato 3/26/09
Obnovljeno 3/26/09