Series Circuits


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Series Circuits
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द circuits, electricity, ohm's law, series circuits
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक Paul Longwell
शाळा/संस्था Hollidaysburg Area High School
दाखल दिनांक 3/26/09
आद्यवत 3/26/09