Projectile Motion Phet Simulation Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion Phet Simulation Activity
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá projectiles, variables
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Drew Isola
Trường / Tổ chức Allegan High School
Ngày đăng ký 22/10/2008
Ngày cập nhật 22/10/2008