Projectile Motion Phet Simulation Activity


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Projectile Motion Phet Simulation Activity
वर्णन
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द projectiles, variables
सादश्य Projectile Motion


लेखक Drew Isola
शाळा/संस्था Allegan High School
दाखल दिनांक 10/22/08
आद्यवत 10/22/08