Energy Skate Park Learning Goals for four activities (Inquiry Based)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park Learning Goals for four activities (Inquiry Based)
Mô tả I have written four activities and this is just a listing of all the learning goals.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Khác
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation, energy, height, phet activity, speed
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 28/06/2008
Ngày cập nhật 07/07/2013