Energy Skate Park Learning Goals for four activities (Inquiry Based)


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park Learning Goals for four activities (Inquiry Based)
Omtale I have written four activities and this is just a listing of all the learning goals.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Anna
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord conservation, energy, height, phet activity, speed
Simuleringar Energy Skate Park


Forfattarar Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 28.06.08
Oppdatert 07.07.13